خبر ویژه

خرداد ۵, ۱۳۹۵
majjjj3

مجمع عمومي ساليانه شركتهای تابعه تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو برگزار شد.

  مجمع عمومي عادي ساليانه شركتهای سازه و ساختمان ایرانیان ، توصعه صنعت ایرانیان (‌ایدکو)‌ و قالبهای پیشرفته ایرانیان(‌ GPI)‌ درمحل سالن کنفرانس ساختمان ایرانیان برگزار […]

شرکت های تابعه گروه تعاونی خاص

درباره گروه تعاونی خاص

حضور فعال و پر ثمر تعاوني خاص در بازار سرمايه كشور، موجب شد تا شركت در سال 1392 به افتخارات جديدي دست پيدا كند و جوايز متعددي را نصيب خود نمايد. اخذ رتبه در بين 100 شركت برتر كشور در سال 1392 و معرفي تعاوني خاص به عنوان تعاوني برتردرعرصه هاي اقتصادي و صنعتي كشور در سال 1392 توسط وزارتادامه مطلب