آغاز چهارمین مرحله عرضه لاستیک توسط شرکت فروش خودرو ایرانیان