اسامی برندگان قرعه کشی نظر سنجی تعاونی خاص(شهریورماه)