اسامی برندگان قرعه کشی نظر سنجی تعاونی خاص (آبان ماه)