استقبال بی‌نظیر سهام‌داران ازجشنواره‌های تعاونی‌خاص درعید سعید فطر