استقبال سهامداران از خرید اقساطی کالا و برنج در هشت ماهه اول سال