افزایش متقاضیان خرید اقساطی کالا نسبت به مدت مشابه سال 96