اهدای جوایز برندگان سومین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص