اولین نشست هم‌اندیشی مدیران هلدینگ تعاونی‌خاص درسال جدید