بازدید مدیر عامل تعاونی خاص از پروژه تجاری – اداری ایرانیان کرج

 

IMG_0750

حسین محمدی مدیر عامل شرکت تعاونی خاص از پروژه درحال احداث ساختمان تجاری – اداری ایرانیان واقع در میدان مادر کرج، بازدید کرد.

در این بازدید محمدی از نزدیک، روند پیشرفت این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد و ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته ،‌از این پروژه به عنوان یکی از فعالیت های موفق و سودمند برای سهامداران یاد کرد .

مدیر عامل تعاونی خاص این بنا را یکی از شاخص ترین پروژه های ساختمانی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان ذکر کرد و خاطر نشان شد : حوزه ساخت و ساز و عمران جزو فعالیت های اقتصادی است که تعاونی خاص ضمن ورود به این فضا در صدد تأمین و کسب سود مناسب برای سهامداران می باشد .

 

{"total_effects_actions":0,"total_draw_time":0,"layers_used":0,"effects_tried":0,"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":1,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"effects_applied":0,"uid":"97E28475-0347-4B93-BA1E-D54CA6E2A098_1469251797972","width":3344,"photos_added":0,"total_effects_time":0,"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"source":"editor","origin":"gallery","height":2508,"subsource":"done_button","total_editor_time":790163,"brushes_used":0}

شایان ذکر است این پروژه که مجری آن شرکت سازه و ساختمان ایرانیان است ، در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع و در ۱۳ طبقه بصورت تجاری – اداری با روندی مناسب در حال نصب سازه پارت سوم می باشد .

 

 

IMG_0655

حسین محمدی مدیر عامل شرکت تعاونی خاص از پروژه درحال احداث ساختمان تجاری – اداری ایرانیان واقع در میدان مادر کرج، بازدید کرد.

در این بازدید محمدی از نزدیک، روند پیشرفت این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد و ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته ،‌از این پروژه به عنوان یکی از فعالیت های موفق و سودمند برای سهامداران یاد کرد .

IMG_0629

مدیر عامل تعاونی خاص این بنا را یکی از شاخص ترین پروژه های ساختمانی شرکت سازه و ساختمان ایرانیان ذکر کرد و خاطر نشان شد : حوزه ساخت و ساز و عمران جزو فعالیت های اقتصادی است که تعاونی خاص ضمن ورود به این فضا در صدد تأمین و کسب سود مناسب برای سهامداران می باشد .

شایان ذکر است این پروژه که مجری آن شرکت سازه و ساختمان ایرانیان است ، در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع و در ۱۳ طبقه بصورت تجاری – اداری با روندی مناسب در حال نصب سازه پارت سوم می باشد .