برپایی نمایشگاه عکس و ایستگاه صلواتی به مناسبت هفته دفاع مقدس