برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت تعاونی خاص