برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در ساختمان ایرانیان