برگزاری پنجمین دوره قرعه‌کشی بزرگ باشگاه سهام‌داران