به مناسبت عیدسعید غدیر: تسهیلات خرید انواع موتورسیکلت ارائه می گردد