به مناسبت عید غدیرخم ارائه می‌شود: تخفیف در بیمه نامه شخص ثالث و بدنه