به مناسبت میلادحضرت زینب(س) و روز پرستار از کادردرمان شرکت ایران خودروتقدیرشد