تامین و توزیع 45هزار سبد کالای ماه مبارک رمضان در بین پرسنل ایران خودرو