تخفیف در بیمه‌نامه شخص ثالث و بدنه برای#هم‌باشگاهی‌ها