توسط شرکت ایده پرداز سمند ایرانیان انجام شد؛ اخذ نمایندگی رسمی سرویس های سازمانی اپراتور تلفن همراه