توسط شرکت لیزینگ ایرانیان انجام می گیرد: اعطای تسهیلات خرید انواع کالا