ثبت درخواست و پیشنهادات مشتریان

شما میتوانید با تکمیل فرم ذیل هرگونه اعتراض نسبت به عملکرد و نحوه ارائه خدمات یا نیاز رسیدگی به درخواست هایتان را ارسال و پاسخ را در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید.

ثبت شکایات

 

ضمن سپاس با ارائه نظرات،انتقادات و پیشنهادات سازنده خود، ما را در دسترسی به اهداف کلان تعاونی خاص که همان جلب رضایت شما عزیزان هست یاری نمایید.

ثبت پیشنهادات

 

Print Friendly