جایزه ویژه دومین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران اهدا ‌شد