جشنواره‌ فروش انواع کالا با شرایط ویژه به مناسبت عیدقربان وغدیر