به مناسبت هفته بسیج؛ جشنواره فروش و خدمات شرکت فروش خودرو ایرانیان برگزار می گردد