جشنواره فروش و خدمات شرکت فروش‌خودرو ایرانیان به‌مناسبت روز زن و تکریم مقام مادر