جشنواره فروش کالا تمدید شد ( عید قربان تا عید غدیر)