جشنواره نوروزی – فروش کالا با تسهیلات ویژه آغاز شد