حضورشرکت GPI در دومین نمایشگاه تخصصی شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور