حضور شرکت GPI در چهارمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو