حضور فعال شرکت GPI در نمایشگاه قطعات خودروهای سنگین و سبک راه سازی و موتورسیکلت شیراز