حضور فعال GPI در اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور