حضور پررنگ شرکت GPI در دوازدهمین نمایشگاه قطعات ومجموعه های خودروی ساپکو