حضور پررنگ شرکت GPI در پنجمین نمایشگاه قالب ابزار ساپکو