درجشنواره فروش تجارت حامی الکترونیک ایرانیان برای اولین انجام می گیرد: ارسال رایگان کالای خریداری شده