سومین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص در راه است…