شركت توسعه صنعت و خدمات ايرانيان (ايدكو)شركت توسعه صنعت و خدمات ايرانيان (ايدكو)

شركت توسعه صنعت و خدمات ايرانيان (ايدكو) (سهامي خاص)  با سرمایه گذاری شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو در تاریخ 1383/09/02 تحت شماره 234825 در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسید .

شرکت ایدکو دارای گواهینامه 9001 ISO ،  عضو انجمن شركتهاي خدماتي و تامين نيروي انساني ، عضو انجمن علمي رنگ ايران و عضو انجمن صنفي توليد كنندگان و صادركنندگان نانهاي حجيم ، نيمه حجيم و مسطح استان تهران  مي باشد


تهران- جاده قديم كرج(بزرگراه فتح)سه راه شهريار، ابتدای جاده سعید آباد- بعد از زیر گذر- مجتمع ایدکو

 021-65607502-3