شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو موفق به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی شد.