شرکت قالبهاي پيشرفته ايران خودرو

شرکت قالبهاي پيشرفته ايران خودرو

تبديل به تامين كننده تراز اول در تهیه مواد اوليه خطوط پرسي ،توليد قطعات و مجموعه ها و ساخت انواع ابزارآلات توليد و كنترل در دامنه اساسنامه شركت.
آدرس شركت واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج ، بلوار جنوبی ايران خودرو ، خيابان زامياد ، خیابان گلها
  

تلفن: 18-44923415-021

اصغر ربیعی

وب‌سايت: http://www.gpi-co.com