فروش اقساطی ویژه کالا(شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان)