قرعه کشی جشنواره بیمه به مناسبت استقرار نمایندگان چترآسایش در دو شعبه تعاونی خاص