مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام ) برگزار شد.