معرفی مدیران

هیئت مدیره و مدیر عامل

card image

محسن باقری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

اسکن کنید

card image

محمد گلچین راد

رئیس هیئت مدیره

اسکن کنید

...

card image

شهاب الدین شمس

نایب رئیس هیئت مدیره

.

...

card image

جواد موحد نژاد

عضو هیئت مدیره

.

...

card image

محمدصادق محمدیاری

عضو هیئت مدیره

.

...

معاونین و مشاورین

 

card image

حسین موسی زاده

معاون حقوقی و امور شرکت ها

اسکن کنید

 

card image

محمود اقبالی

معاون توسعه سازمان

اسکن کنید

مدیران هلدینگ

card image

مرتضی آقایی

مدیر ارتباطات و امور مشتریان

اسکن کنید

card image

مهدی آهنگری

مدير حراست

اسکن کنید

card image

همایون حسن خالی

مدیریت مالي

اسکن کنید

card image

حمید رضا طاهریان

مدير توسعه خدمات سهامداران

اسکن کنید

card image

محمد صدری نیا

مدیر منابع انسانی

اسکن کنید

 

card image

محمد رضا باقرزاده

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

اسکن کنید

card image

شهرام محرابي

مدیر حسابرسی داخلی

اسکن کنید

card image

اصغر قربانی

مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها

اسکن کنید

card image

توحید اشتری کنگرلوئی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

اسکن کنید