همزمان با هفته تعاون برگزار می شود؛ جشنواره خرید انواع بیمه باقرعه کشی طلایی