همزمان با یلدای باستانی آغاز شد؛ تسهیل دریافت کالاهای خودرومال