هم‌زمان با آغاز دهه مبارک فجر برگزار می شود؛ جشنواره خرید بیمه «فجر تا مبعث»