پیام تبریک مدیرعامل تعاونی خاص به مناسبت گرامیداشت روز و هفته «تعاون»