کيلومتر14 جاده مخصـوص کــــرج، بلوار ايران خودرو ,جنب پـارکينگ بـاغ انـاري, ســاختمـــان ايرانيان شرکـت تعــــاونــي خـــــاص کــــارکــنــان ايــران خــودرو

کارنامه شماره 59 منتشر شد.

لینک خبر
بهمن ۲۷, ۱۳۹۵

زمان مراجعه به نعاونی خاص در اسفندماه 95

بهمن ۲۶, ۱۳۹۵

کسب رتبه برتر شاخص بازده فروش توسط شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

شرکت تعاونی خاص براساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در سال ۹۴،  موفق به کسب لوح تقدیر بین شرکتهای بزرگ ایران شد . […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۵

تعاون کارت ایرانیان با قابلیت های استثنائی