کيلومتر14 جاده مخصـوص کــــرج، بلوار ايران خودرو ,جنب پـارکينگ بـاغ انـاري, ســاختمـــان ايرانيان شرکـت تعــــاونــي خـــــاص کــــارکــنــان ايــران خــودرو
karnem1

کارنامه شماره 58 منتشر شد.

لینک دریافتی
دی ۲۵, ۱۳۹۵
tavo1

خدمات گسترده تعاون کارت ایرانیان

دی ۱۸, ۱۳۹۵
akkk1

برندگان مسابقه عکس با کاروان عشق

دی ۱۵, ۱۳۹۵
q123

رونمایی از پروژه تعاون کارت ایرانیان

پروژه تعاون کارت ایرانیان طی مراسمی با حضور ، مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره تعاونی خاص معاونت های منابع انسانی شرکت های گروه صنعتی ایران […]