علی حاجی کاظم لواسانی هستم

مدیر عامل گروه تعاونی خاص ایران خودرو
امیدوارم از این طریق بتوانم به صورت مستقیم نظرات پیشنهادات و انتقادات شما سهامداران عزیز شرکت را دریافت نموده و در جهت موفقیت شرکت با حمایت شما عزیزان فعالیت نماییم.

 

ارتباط با مدیر عامل