30 فروردین 1396
حضورشرکت ایده پرداز در دهمین نمایشگاه بورس بانک و بیمه
دهمین نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه با حضور شرکت کنندگانی از بزرگترین بانک ها و شرکت های بیمه ای . کارگزاران بورس و دست اندرکاران بازار مالی در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.  به گزارش […]